Smluvní podmínky

STAVEBNÍ PLOTY

Naše společnost by chtěla pomocí tohoto e –shopu, Vám co nejvíce zjednodušit nákup mobilního oplocení a jeho příslušenství. Obchodovat s námi může jak osoba fyzická, tak právnická, tak samozřejmě společnosti a firmy. Jsme tu zkrátka pro každého.

OBJEDNÁNÍ MOBILNÍHO OPLOCENÍ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Objednávat můžete přes náš přehledný a jednoduchý e-shop. Jakmile se na náš účet připíše požadovaná částka za mobilní oplocení, je zboží expedováno k Vám, nebo je připraveno k vyzvednutí na naší pobočce.(pokud se jedná o vlastní dopravu)

Druhý způsob je možnost kontaktovat našeho obchodního zástupce, který Vám zašle objednávku po domluvě a kalkulaci. Jakmile je objednávka potvrzena a podepsána, záloha a nebo celá částka zaplacena, opět nic nebrání k odběru či odvozu zboží.


STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku může na Vaši žádost stornovat náš pracovník. Nejpozději však do 24 hodin po potvrzení této objednávky.

Doprava mobilního oplocení

Každému z našich zákazníků jsme schopni zajistit dopravu. Není toto však součástí ceny za mobilní oplocení a každý zákazní na toto je upozorněn.

Mobilní oplocení si však můžete vyzvednout vlastní dopravou na naší pobočce.PLATBA
Prvním způsobem je bezhotovostní platba, jak pomocí našeho e-shopu, tak po domluvě s naším obchodním zástupcem.

Druhý způsob je hotovostní platbou při vyzvednutí, nebo dodání mobilního oplocení. Ale toto platí pouze po domluvě s obchodním zástupcem.

CENA ZA DOPRAVU

Velikost a hmotnost našeho sortimentu vyžaduje nákladní dopravu.Cena za tuto dopravu je zobrazena v e-shopu hned u platby.Vyberte prosím kraj, kam chcete sortiment dopravit a označte ikonku.

VRÁCENÍ PENĚZ

Pouze pro koncové zákazníky z našeho e-shopu:

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Dle § 53 odst. 10 pak dodržujeme povinnost prodávajícího vrátit nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebiteli „zaplacenou finanční částku“ (tedy i náklady na dopravu, které spotřebitel uhradil při koupi výrobku).
Toto ustanovení neplatí při vyzvednutí zboží na naši pobočce a dále při koupi zboží přes obchodního zástupce, při platné objednávce a kupní smlouvě(faktuře).

REKLAMACE
Při reklamaci našeho zboží použijte tel. číslo 733 318 152, nebo email stavebníoplocení@seznam.cz

Reklamované zboží musí být nepoužité, bez známek mechanického poškození.

POMÍNKY ZÁRUKY
1. Všeobecná ustanovení
Záruční podmínky jsou vypracovány dle Občanského zákoníku a dotýkají se zboží, které bylo zakoupeno u naší firmy. Spotřebitel vyjadřuje souhlas s podmínkami záruky převzetím zboží firmy.
Doba záruky začíná plynout dnem doručení předmětu plnění. Není-li zboží vyzvednuto osobně, převzetím zboží je v tom případě okamžik, kdy je dopravcem zboží přebráno.  

2. Kupující
Povinností kupujícího je prohlédnout si zboží hned při jeho převzetí. Je-li zjištěno poškození při osobním odběru zboží, povinností prodávajícího je poskytnutí přiměřené slevy z dodávky nebo dodání jiného bezvadného výrobku.
Je-li poškození zjištěno při převzetí od dopravce, je vyhotoven záznam o poškození s dopravcem nebo toto zboží kupující nepřevezme. Kupující skutečnost neprodleně oznámí prodávajícímu a ten je povinen poskytnout náležitou slevu z dodávky nebo dodat jiný, nepoškozený výrobek. Pozdější reklamace výrobků mechanicky poškozených již nebudou uznány.

3. Způsob a místo uplatnění záruky
Vyskytnou-li se vady zboží, musí být toto dodáno v úplném stavu na adresu firmy, spolu s příslušenstvím. Povinností kupujícího je prokázat původ zboží předložením dokladu o koupi.


4. Zánik nároku na uplatnění záruky
• vypršela-li záruční doba reklamovaného výrobku dnem převzetí do opravy
• jsou-li porušeny ochranné nálepky a pečetě, pokud je výrobek obsahuje
• je-li zboží poškozeno při přepravě (takto vzniklé škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
• neodborným zacházením a instalací
• je-li zboží poškozeno nadměrnou zátěží nebo používáním v rozporu v dokumentaci uvedenými podmínkami nebo všeobecnými zásadami

6. Závěrečná ustanovení
• Nebudou-li splněny záruční podmínky, výrobek nebude do záruční opravy přijat. Podmínky záruky v této podobě platí pro všechny obchodní případy, nejsou-li smluvně dojednány jiné podmínky záruky.
• Ostatní podmínky se řídí dle §616 - §627 Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
• Tyto podmínky záruky nabývají platnosti dne 1. 1. 2004.
Při koupi zboží kupující obdrží doklady: Faktura-daňový doklad a Dodací/Záruční list.
Při reklamaci je nutno tyto doklady dodat